امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

انجمن نابینایان و کم بینایان شهرستان بانه

خواندنی ها ، خبرها و رویدادهای انجمن

  • آیا می دانستید ، نابینایان و کم بینایان می توانند در کسب علم و دانش افتخار آفرین باشند؟!!

  • آیا می دانستید ، نابینایان و کم بینایان می توانند در ورزش افتخار آفرین باشند؟

  • آیا می دانید : عینک‌‌های آفتابی غیر استاندارد باعث سوزش چشم می‌شود ؟

کسانی که میخوان به انجمن نابینایان و کم بینایان شهرستان بانه یاری رسانی نمایند

می تونن کمک های خود را به این شماره حساب

(۲۷۰۷۲۱۱۲۰۵۵۱۷۵۱)بانک توسعه و تعاون به نام انجمن نابینایان و کم بینایان شهرستان بانه واریز بنمایند پیشا پیش سپاس گذاریم