امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

انجمن نابینایان و کم بینایان شهرستان بانه

خواندنی ها ، خبرها و رویدادهای انجمن

  • آیا می دانستید ، نابینایان و کم بینایان می توانند در کسب علم و دانش افتخار آفرین باشند؟!!

  • آیا می دانستید ، نابینایان و کم بینایان می توانند در ورزش افتخار آفرین باشند؟

  • آیا می دانید : عینک‌‌های آفتابی غیر استاندارد باعث سوزش چشم می‌شود ؟

نوشته شده توسط روابط عمومی در تاریخ ۲۴ ارد ۱۳۹۵ ، ساعت ۱۳:۴۲

هر شهری طوری طراحی میشودکه برای عموم شهروندانی که در آن جامعه زندگی میکنند قابل استفاده از لحاظ برخوردار بودن از امکانات زندگی  شهری باشدتا همگان از حق

طبیعی واساسی خود که همان زندگی کردن است فارغ از رنگ.،پوست،نژاد،جنسیت،ویا هر عقیده ومرامی که دارندبهره مند گردند .

اما همواره در همه جامعه ها شاهدیم که گروههایی وجود دارند که به خاطر موقعیت خاص وویژه ای که دارند همواره از حق طبیعی خود محروم ویا بی بهره اند که این گروه

شامل کودکان،زنان ،معلولین ،سالمندان وبیمارن میباشد.

معلولیت به دودسته تقسیم میشود .،انتسابی واکتسابی.در انتسابیی پارامترهایی وجود دارد که گاها از کنترل انسان خارج است ودر این مبحث هم جایی ندارد اما در معلولیت

کسب شده عوامل مختلف از جمله جنگ ،حوادث کار ،تصادف و…. وجود دارد که باعث ایجاد تآ خیرهایی در نحوه زنگی فرد میشود که کنش وواکنش فردمعلول را تحت تاثیر قرار

میدهدواگر جامعه تمهیداتی برای قرار دادن فرد معلول در شرایط  زندگی طبیعی در نظر نگیرد فرد به انزوا کشیده شده واین خود باعث بوجود آمدن مشکلات روانی رفتاری

جدیدی برای خود فرد,  خانواده وی وجامعه ای که در ان زندگی میکند میشود.

در جریان جنگ هشت ساله بانه از استراتژی ترین شهرها بوده است وقطعا بسیاری از مناطق مین گذاری شده وهمین علت باعث بوجود آمدن در صد بالایی از معلولین شده است

که میتوان گفت علت اصلی آن جنگ بوده وقربانی اصلی هم سلامتی معلولین

لذا لازم است که به جای ترحم نگریسته شدن با آنان تمهیداتی در بافت شهری ومعابر در نظر گرفته شود که این وظیفه خطیر به همان اندازه که روی دوش شهرداری وارگانهای

مر تبط با معلولین است به همان اندازه تغییر نگرش مردمی را میطلبد که باید برای بهبود اوضاع رفت وآمد معلولین تلاش کنند.

معلولین همواره از احساس عدم استقلال در امور شخصی ودور کردن آنان از مسایل ونقشهایی که در اجتماع وجود دارد نالان اند .آنان حق برابری با سایر افراد جامعه

رادر استفاده از امکانات .دسترسی به منافع عمومی جامعه رادارندتا به کمک آن فاصله ای که بین انها وافراد عادی به وجود آمده است رااز بین ببرند

بر طبق قطعنامه سا زمان ملل متحددرباره حقوق افراد دارای معلولیت در مورخ۹دسامبر۱۹۷۵چنیین امده است معلولین حق دارنداز امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به

طور مستقل در جامعه حضور پیدا کنند. زندگی کنند همچنین در پیوست شماره ۵ آن آمده است که تما می کشورها بو یژه کشورهای در حال توسعه باید جنبه های مختلف محیط

بدون مانع رابرای افراد دارای معلولیت بررسی کرده و فراهم آورند در مورخ سوم دسامبر۱۹۸۲ در برنامه اقدام جهانی برای معلولین دربند دوازده امده است که برابرسازی

فرصتها در کشورهای در حال توسعه به فرایندی اطلاق میشود که از طریق ان نظام کلی جامعه ،نظیر محیط فرهنگی فیزیکی،مسکن،حمل ونقل،خدمات اجتماعی وبهداشت ،فرصتهای

شغلی وآموزشی ،زندگی اجتماعی از جمله تسهیلات ورزشی وتفریحی در دسترس همگان خصوصا افراد کم توان قرار گیرد.

حال باتوجه به این توضیحات جامعه ما تایە حد در را بطه بااین معیارها واستانداردها قدم برداشته ودر برابر معلولین خودرا مسول وپاسخگو میداند؟چرامعلولین ما خصوصا

معلولین حرکتی بیشترین خانه نشینی رادارند !؟عیب کار از کجاست؟بافت شهری نامناسب ؟موانع کسبه که در پیا ده روها گذاشته اند!ویا فرهنگ ندیدن خواسته های معلولین

از طرف نهادها وخود جامعه؟

 

فرمیسک زاهدی

 

 

 

2 پاسخ به “هر شهری طوری طراحی میشودکه برای عموم شهروندانی که در آن جامعه زندگی میکنند قابل استفاده از لحاظ برخوردار بودن از امکانات زندگی شهری باشد”

پاسخ دادن به دریا لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *