امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

انجمن نابینایان و کم بینایان شهرستان بانه

خواندنی ها ، خبرها و رویدادهای انجمن

  • آیا می دانستید ، نابینایان و کم بینایان می توانند در کسب علم و دانش افتخار آفرین باشند؟!!

  • آیا می دانستید ، نابینایان و کم بینایان می توانند در ورزش افتخار آفرین باشند؟

  • آیا می دانید : عینک‌‌های آفتابی غیر استاندارد باعث سوزش چشم می‌شود ؟

نوشته شده توسط روابط عمومی در تاریخ ۱۰ بهم ۱۳۹۴ ، ساعت ۱۲:۵۷

نکاتی در باره مین: بر گرفته از تحقیقات دکتر حسین محمد زاده

باروت را چینیها اختراع کردند. بعد از اختراع باروت و استفاده از آن در جنگها، یکی از معمولترین عملیات نظامی نقب زدن در زیر مواضع غیرقابل نفوذ دشمن و قرار

دادن باروت در زیر این مواضع و منفجر کردن آنها بود. این عمل از زمانهای بسیار قدیم تا شروع جنگ جهانی اول به کار میرفت. لیکن جنگ با مین به صورتی که ما آن

را میشناسیم برای اولین بار در جنگ جهانی اول ظاهر شد.

بعد از پیدایش تانک در جنگ جهانی اول آلمانها به فکر مقابله با این وسیله جدید افتادند. به این منظور گلولههای توپخانه و بعدها جعبههای محتوی مواد منفجره را

در زمین قرار داده و آن را با وسایل الکتریکی از محلهای دیدهبانی منفجر میکردند. این اولین قدم ظهور مین در میدانهای رزم بود. در برابر آن متفقین مواد آتشزایی

تهیه کردند که وقتی تانک از روی آن عبور میکرد منفجر میگردید. این وسیله سر سلسله مین ضد تانک امروزی بود. البته با این که قبل از خاتمه جنگ جهانی اول این اسلحه

مورد استفاده قرار گرفت و طرفین انواع مختلفی از آن را اختراع و تهیه نمودند ولی چون جنگ در شرف اتمام بود تکامل فوقالعادهای ننمود.

بار دیگر در جنگ جهانی دوم مین در صحنههای نبرد ظاهر شده و بتدریج به اهمیت نظامی آن افزوده شد. اولین استفاده مهم و مؤثر از مین توسط انگلیسیها در شمال آفریقا

علیه نیروهای آلمانی بود. بدین ترتیب که با ایجاد میدان وسیع مین ضد تانک تلفات سنگینی به نیروهای آلمانی وارد کرده و آنها را متوقف نمودند.

ارتش شوروی سابق نیز توانست بوسیله میدانهای بزرگ مین از پیشروی سریع ارتش آلمان جلوگیری نماید.

استفاده از مینهای ضد نفر دیرتر آغاز شد. امروزه بیش از ۷۶ نوع مین ضد نفر در بیش از ۲۲ کشور مختلف ساخته میشوند. (۲۵) .

بطور خلاصه جنگ جهانی دوم ارزش و اهمیت نظامی فوقالعادهانواع مینها را نشان داد و نیروهای متخاصم سعی میکردند که مکانیزم انواع مینهای خود را تکمیل کرده و مینهای

جدیدی را وارد عمل نمایند.

بعد از جنگ جهانی دوم در جنگهای دیگر مثل جنگ ویتنام با آمریکا نیز رزم مین نقش مهمی را خصوصاً در پدافند ایفا نمود. ویتکنگها مین و تلههای انفجاری را بعنوان

یک سلاح مؤثر در عملیات پدافندی برای جلوگیری از حرکت نیروهای آمریکایی و متفقین آنها در سراسر ویتنام بکار میبردند.

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز در ابتدای جنگ بعد از پیشروی عراق در قسمتهایی از سرزمین ما برای جلوگیری از حملات و شبیخونهای نیروی مردمی، ارتش عراق اقدام

به ایجاد میدان مین با تراکم کم نمود و هیچگونه موانع دیگری در این میادین به کار نبرد. ولی با گستردهتر شدن عملیات ما، عراق نیز میادین مین را خود تغییر داد

و بعد از هر عملیات حداقل یک مین جدید کشف میشد و شکل و ترکیب میدان نیز تغییر میکرد.(۱). در کردستان علاوه بر مرز با عراق با شروع جنگهای داخلی، طرفین از مینهای

ضدنفر، ضد تانک استفاده کردند. آمارها نشان میدهد که اغلب مصدومین در اطراف پایگاههای نظامی که در داخل استان هستند مصدوم شدهاند.

۲-۱-۲) اهداف و اصلاحات جنگ مین:

تعریف جنگ مین: عبارت است از هرگونه استفاده تاکتیکی و استراتژیکی از مین و به کاربردن آن علیه دشمن و مقابله با مین و میادین مین دشمن.

اهداف مینگذاری: از مین و میادین مین در شرایط و موقعیتهای مختلف و با منظورهای متفاوت استفاده میشود.

عمدهترین اهداف مینگذاری عبارتند از:

۱- جلوگیری از نفوذ یا پیشروی دشمن به مواضع خودی.

۲- کانالیزه و منحرف کردن دشمن.

۳- وارد آوردن تلفات و تضعیف روحیه دشمن.

اصطلاحات میادین مین:

۱- میدان مین: به قسمتی از زمین که در آن تعدادی مین وجود داشته باشد. میدان مین گویند، معمولاً در میادین مین بصورت منظم و استاندارد کاشته میشوند.

۲- خوشه مین: واحد اصلی و اولیه تشکیل دهنده میادین منظم و استاندارد را خوشه مین گویند و آن عبارتند از یک مین ضد نفر ترکشی یا یک مین ضد تانک در مرکز و یک

یا چند مین ضد نفر انفجاری در اطراف آن.

۳- نوار میدان مین: خط مستقیم فرضی در میدان میباشدکه مینها با خوشه مینها نسبت به آن خط آرایش داده میشوند. نوارها از نظر آرایش بر دو نوع میباشد.

۴- شکست نوار: در بعضی مواقع به خاطر وضعیت زمین (وجود مانع) یا مسائل تاکتیکی نوار را در یک خط مستقیم ادامه نمیدهند و در نقاطی از آن انحراف ایجاد کرده و

در جهت دیگر آن را ادامه  میدهند. به این نقاط نقطه شکست نوار میگویند.

۵- تراکم: حد متوسط مین موجود در هر متر از طول جبهه میدان را تراکم میدان مین گویند.

۶- عمق یا عرض میدان مین: مقدار مسافتی است که یک نیرو جهت عبور از میدان مین در داخل آن طی میکند .

۳-۱-۲) انواع میادین مین:

۱) میدان مین ضد نفر: در این میدان مین ضد تانک کاشته نمیشود.

۲) میدان مین ضد تانک: مین مرکزی خوشههای آن ضد تانک و محافظ آن مینهای ضد نفر انفجاری میباشد. این نوع میدان مین معمولاً درمناطق کوهستانی کاشته نمیشو

۱۱:۵۱:۰۸ AM

د.

۳) میدان مین ضد تانک و ضد نفر (مختلط): در این میدان از هر دو نوع مین کاشته میشود(   ).

۴-۱-۲) ثبت میادین مین:

تنظیم تکمیل فرم ثبت میدان مین از وظایف یگان مینگذار میباشد و پس از تکمیل شدن باید توسط فرمانده عملیات مینگذاری امضاء و هرچه زودتر به ستاد یک رده بالاتر

ارسال گردد.

ثبت میادین مین باید در فرمهای مخصوص و استاندارد انجام گرفته و اطلاعاتی که در زیر به آنها اشاره میشود در این فرمها درج گردد. تا هرگونه تغییرات، تحول و تحویل

و پاکسازی و عبور از میادین مین بدون هیچ مشکلی انجام نپذیرد.

اطلاعاتی که در فرمهای ثبت میادین مین درج میگردد.

۱- نام و سمت مقام مجاز برای دستور استقرار میدان مین.

۲- یگان مینگذار و نام مسئول آن.

۳- مسئول ثبت میدان مین.

۴- تاریخ شروع و خاتمه مینگذاری.

۵- آدرس محل و مختصات دقیق میدان مین.

۶- نقاط کمکی و واسطه جهت رسیدن به نقطه شروع میدان مین

۷- اطلاعات دقیق از ترکیب میدان مین (   ).

راههای کشف میادین مین:

۱) دیدن پیکه و سیم خاردار و علایم مربوط به میدان مین

۲) دیدن مینهای استتار نشده یا دیدن سیم تله مینها

۳) دیدن وسایل به جا مانده مربوط به مین مثل جعبه و ضامن مینها

۴) دیدن لاشه حیوانات کشته شده

۵) برخورد مستقیم افراد یا خودرو با مین

۶) پرسش از افراد بومی

۷) عکس هوایی (   ).

روشهای جستجوی مین: ۱- با میلهای به طول ۳۰ سانتیمتر

۲-روشهای دیگر فلزیاب، آهنیاب، رادار، عکسبرداری مادون قرمز، عکسبرداری صوتی (XRAY)

۳- استفاده از  سگ های مینیاب و زنبور عسل

۴- حسگرد بینی شیمیایی

۵- روبات که ضمن حرکت هرجا مشکوک شود با افشانه انرا رنگ میکند (شاکرین).

۵-۱-۲) مین وانواع آن

تعریف مین: مین بسته یا ظرفی است محتوی مواد منفجره، شیمیایی یا آتشزا که مسلح به ماسوره میباشد و علیه نفرات، خودروهای زرهی و غیرزرهی، کشتیها و هواپیماها

بکار گرفته میشود.

هر مین از ۵ قسمت تشکیل شده است:

۱- بدنه  ۲- خرج اصلی ۳- خرج کمکی ۴- چاشنی ۵- ماسوره فرعی و اصلی

طبقهبند مینها: مینهای جنگی را برحسب جنس بدنه، انواع ماسوره، نوع خرجی  و نوع کاشت تقسیمبندی میکنند.

الف) تقسیمبندی از نظر جنس: شامل مینهای بدنه فلزی، پلاستیکی، شیشهای، کاوچویی، مقوایی

ب) تقسیمبندی از نظر نوع ماسوره: شامل مینهای تماس مستقیم، کنترل شونده، واکنشی

پ) تقسیمبندی از نظر نوع خرج: مینهای منفجر شونده، شیمیایی، آتشزا

ت) تقسیمبندی از نظر نوع استفاده: ضد نفر انفجاری، ضد خودرو، ضد تانک، شیمیایی، آموزشی فریبنده، ابتکاری

۱- تعریف مین ضد نفر: مینهایی که برای زخمی کردن یا کشتن افراد بکار میرود و تا ۹۰% مواد منفجره دارند. ضد نفر خود شامل انفجاری، ترکشی، جهنده ترکشی و کنترل

شونده میباشد.

مینانفجاری: این دسته ازمینها فقط دارای مقداری مواد منفجره میباشند که ایجاد موج انفجار مینمایند و خود به دو دسته تقسیم میشوند.

الف) هدایت موجی (خرج گودی یا بشقابی) مثل ام ۱۴

ب) معمولی: گاهی مقداری فلز جهت ترکش دارد مثل ویاس ۵۰

مین ترکشی: این مینحاوی قطعات فلزی (شارپنل) بوده که بدنه آنها در نتیجه انفجار و پرتاب خرج اصلی به قطعات کوچک تقسیم شده و در مواقع انفجار بارانی از این قطعات

را در اطراف منطقه فرو میریزد.

مین جهنده ترکشی: این مینها از نوع ترکشی بوده که براثر اشتعال خرجی پرتاب مین تا ارتفاع ۵۰ سانتیمتری به هوا پرتاب میشود و سپس منفجر میگردد.

مین کنترل شونده: مینهایی که میشود آنها را در نقطهای دلخواه مستقر و سپس منفجر نمود و از آنها جهت اهداف مشخصی استفاده میشود.

۲- مینهای ضد خودرو: جهت منهدم کردن خودروهاو متوقف کردن تانکها بکار میروند.

۳- مین ضد تانک: جهت منهدم کردن تانکها و خودروهای سنگین بکار میروند و شامل دو دستهاند:

الف) ضد تانک انفجاری   ب) ضد تانک با قابلیت نفوذ عمودی

۴- مین شیمیایی: مینهای هستند که عوامل شیمیایی موجود در آنها پس از انفجار ماده منفجره داخل مین در فضای پراکنده میشوند و عمل آنها دودزایی، تهوع و اعلام خبر

میباشد.

۵- مین مشقی: مثل مینهای حقیقی میباشند و در اثر تماس از خود تولید دود و صدا مینمایند.

۶- مین بیاثر: این مینها فاقد مواد منفجره بوده و تولید دود و صدا نمیکنند و وزن آنها مثل مین حقیقی است.

۷- مین فریبنده: این نوع مینها از اشیاء بیخطر ساخته شده و وضع ظاهری آنها را طوری باید تغییر بدهند که دشمن فکر کند مین حقیقی است.

۸- مین ابتکاری: این نوع مینها از خمپارههای عمل نکرده، بمبها، نارنجکها که دارای محل ماسوره میباشند ساخته میشوند.

شعاع عمل مؤثر مین: مسافتی است که در این شعاع با انفجار مین ۵۰% افراد موجود در آن تلف میشوند.

شعاع عمل خطرناک: مسافتی است که در این شعاع نفرات زخمی میشوند.

انفجار القایی: آن است که انفجار یک مین باعث منجر شدن مینهای مجاورش شود.

خنثی کردن مین: عبارتند از برداشتن ماسوره و باز کردن و در آوردن چاشنی از روی مین.

ماسوره: ماسوره وسیلهای است که بر اثر یک عامل  خارجی

۱۱:۵۱:۰۸ AM

(فشار، قطع کشش و …) تحریک شده و ایجاد شعله یا ضربه و حرارت نموده و باعث انفجار ماده منفجره میگردد که خود انواع مختلفی دارد.

بعضی از مینها دارای اشعه لیزر بوده و  حضور اجسام متحرک را شناسایی میکنند، بعضی از مینها وجود دارند که Smart بوده و بعد از ۴۸ ساعت منفجر میشوند از این مینها

در پاتکهای سریع استفاده میشود (شاکرین).

روشهای کاشت مین:

۱- روش دستی

۲- روش ماشینی

۳- روش هوایی با استفاده از خمپاره و هیلیکوپتر

نکته: اندازه مینهای ضد نفر در حدود ۷ تا ۱۵ سانتیمتر بوده و وزن آنها از ۱۰ تا ۲۵ گرم متغییر است. و به نیم تا پنجاه کیلوگرم نیرو واکنش نشان میدهند. مینهای

ضد تانک در حدود ۲ تا ۱۰ کیلو مواد منفجره دارند و به ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم نیرو واکنش نشان میدهند. بعضی از مینهای ضد تانک به وزن ۷ کیلو گرم هم حساس هستند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها :